การกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถตาม พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินการประกาศ การกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถตาม พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559