การจัดการขยะเปียกของชุมชน พ.ศ.2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการขยะเปียกของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566