การดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ การดำเนินงาน LTC 

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ การดำเนินงาน LTC  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม