การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม จากสาเหตุต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นเหตุที่เกิดจากการไหม้หญ้าบริเวณข้างทางและลุกลามเป็นบริเวรกว้าง จึงขอความร่วมมือทุกท่าน งดการทิ้งเศษบุหรี่ข้างทาง งดการเผาขยะหรือวัชพืชข้างทาง หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย โทร.081-8512310