การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม