การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม