การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566  บริเวณโค้งสาธุ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี