กำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด เป็นเขตปลอดบุหรี่

|