กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๓๐ คน