กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดกลางท่าข้าม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566