กิจกรรมจิตอาสา พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บกวาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566