กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

|

นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ รามศรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ให้การช่วยเหลือ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และ รถเข็นวิลแชร์  ให้กับครอบครัวนางเทียน อยู่หลง ประชาชน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566