กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565