กิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ วัดสละบาป โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๔๐ คน