การจัดงาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ”

|

          การจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ  ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ”  ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ บ้านท้องคุ้งเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม 
#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION