กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

|

นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย นายแกล้วกล้า อ่ำรอด ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และ น.ส.รุ่งทิวา จันทร์สวน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อนของจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ วัดกลางธนรินทร์ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี