กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นแค ๑๐๐ ต้น ต้นขี้เหล็ก ๑๐๐ ต้น วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน ๔๐ คน