กิจกรรมฝึกอาชีพช่างตัดผม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพช่างตัดผม เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม