กิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำผู้พิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพระนอนจักสีวรมหาวิหาร