กิจกรรมวันคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำผู้พิการในพื้นที่ตำบลท่าข้าม เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สิงห์บุรี