กิจกรรมวันเด็ก 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำโดย นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะบริหาร  ได้ดำเนินโครงการวันเด็กประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศพด.ตำบลท่าข้าม