กิจกรรมวันแม่ พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม โดย นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรมวันแม่ โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่น การทำบุญตักบาตร การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสถานศึกษาตำบลท่าข้าม และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี