กิจกรรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม