กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลได้ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลได้ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างแข็งแรงของร่างกาย