กิจกรรมออกตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมออกตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565