กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลท่าข้าม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 ณ พื้นที่ตำบลท่าข้าม