กิจกรรมเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี 2567

|

นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ป่วยติดเตียง เพื่อติดตาม ดูแลสภาพความเป็นอยู่ และพร้อมให้การช่วยเหลือ อีกทั้งยังใช้โอกาสการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี 2567