กิจกรรมแห่พระ ประเพณีสงกรานต์ 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การแห่พระ โดยจัดขบวนแห่รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ของวัดในพื้นที่ตำบลท่าข้ามที่ชาวบ้านเคารพนับถือ โดยมีการแห่ขบวนวนรอบพื้นที่ตำบลท่าข้าม เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์