กิจกรรม “ค่ายบางระจันเกมส์”

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยนายกสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้ามและคณะครู ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมพิธีเปิดและเดินขบวนกีฬา “ค่ายบางระจันเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567