กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

|

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม มอบหมาย นางสาวรุ่งทิวา จันทร์สวน ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.ท่าข้าม พร้อมด้วยข้าราชการกองการศึกษา ฯ ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดสิงห์บุรี