กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ

|

   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำโดยนายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริการส่วนตำบลท่าข้าม