กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม โดยนายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม พร้อมข้าราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โดยในงานมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน และมีการแสดงของแต่ละตำบลในเขตอำเภอค่ายบางระจัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ลานหน้าวัดประดับ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี