กิจกรรม No Gift Policy โดย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

|

การจัดกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นำโดย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566