กิจกรรม No Gift Policy

|

การประชุมชี้แจงพนักงาน เกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดย คณะผู้บริหาร อบต.ท่าข้าม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565