งานปรับภูมิทัศน์ พ.ศ.2566

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ งานไฟฟ้าและถนน อบต.ท่าข้าม ดำเนิน ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟ พร้อมทั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี