งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าข้าม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา ประจำปี 2567 

|

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าข้าม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แก่ประชาชนในการตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567