งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พ.ศ.2566

|

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ร่วมกับ กองช่าง อบต.ท่าข้าม ดำเนิน ออกให้บริการ สำรวจพื้นที่ และจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนผู้ชำระภาษี ในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566