จ้างวางท่อส่งน้ำบริเวณคูส่งน้ำพร้อมวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปริมถนน คสล.สาย สห.ถ ๑๖๐๓๔ ซอยออกหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าข้าม

|