จ้างเหมาจัดทำป้าย MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ผืน

|