จ้างโครงการปรับปรุงท่อลอดทางเชื่อมพร้อมขุดลอกบ่อหลาริมถนน สาย ๓๐๐๘ บ้านพระงาม – ท่าข้าม หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลท่าข้าม

|