ตรวจสอบการดำเนินการเผาถ่านของประชาชน

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบการดำเนินการเผาถ่านของประชาชน เพื่อสำรวจผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน และ 6 ธันวาคม 25656