โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าข้าม พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสนม อวยชัย นายกองค์การ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี 2567

นายสนม อวยชัย นายกองค์การ

อ่านเพิ่มเติม »