ประกาศการรับฟังความคิดเห็นฯ ของ พ.ร.บ.สถานบริการฯ

|

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509