ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ อบต.ท่าข้าม  www.thakhamsingburi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และ หัวข้อ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง