ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเรือนระบบปิด