ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัย

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัย ของสำนักงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้รับทราบ