ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน”

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อยกระดับการพัฒนาตราสินค้าชุมชน กลุ่มกุนเชียง และกลุ่มน้ำพริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม