ป.ป.ช. จัดกิจกรรม “รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

|

ตามที่ ป.ป.ช. จัดกิจกรรม “รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ อบต. และ ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ผ่านช่องทาง YouTube: สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง กรุณาลงทะเบียน ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOijrZ663diy4AFaYr-zFn-jzNfneiuvwr5df-aZ5EUgRcLA/viewform