พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567