รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

|

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566